Treningi i Szkoła Jazdy Classicauto: Moto Park Ułęż (12.05.2018)

Wypełnij poniższy formularz aby zapisać się na wydarzenie.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Kierowca
Pilot (nieobowiązkowy)
samochód
Grupy i klasy Regulamin Techniczny oraz Lista aut dopuszczonych w Grupie 8: Modern Classics

Uwagi

Inne ważne informacje

Wybierz w czym planujesz wziąć udział

Wpisowe należy wpłacić na rzecz:
Odbiorca: Stratos Events Sp. z o.o.
Numer konta: 82 1030 0019 0109 8530 0047 5499
Tytułem: Imię i nazwisko Uczestnika, Nr rejestracyjny, Ułęż 12.05.2018

ICE

W razie wypadku powiadomić:

Przesłanie niniejszego zgłoszenia oznacza zaakceptowanie przez uczestników bez zastrzeżeń treści Regulaminu Ramowego Classicauto Cup 2018, Regulaminu Technicznego i Klasyfikacji, Regulaminu Imprezy oraz opłacenie wpisowego. Uczestnicy oświadczają, iż biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a tym samym zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, Właściciela cyklu, Patronów i Partnerów. Niniejszym uczestnicy oświadczają, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) wyrażają zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych uczestników przez Organizatora, Sponsorów, Patronów i Partnerów Imprezy.
Kierowca oświadcza, że samochód zgłoszony do udziału w imprezie jest sprawny, posiada aktualne ubezpieczenie OC oraz że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym, pod rygorem wykluczenia.

Przepisz kod